top of page

SLUŽBY

   Architektúra a dizajn

 • architektúra pozemných stavieb

 • projekcia pozemných stavieb

 • návrh a dizajn interiérov

 • tvorba fotorealistických vizualizácií a videí 

 • tvorba cenových kalkulácií

 • autorský dozor

  Konzultačná a poradenská činnosť

 • individuálne riešenie problémov investorov

 • poradenská činnosť v  rámci architektonických návrhov a technických riešení

 • príprava projektovej dokumentácie pre príspevok z eurofondov

 • cenové poradenstvo 

 • základné finančné poradenstvo

  Činnosť stavbyvedúceho a

  stavebného dozora

 • činnosť stavbyvedúceho počas celého procesu výstavby

 • činnosť  stavebného dozoru počas celého procesu výstavby

 • kontrola a korekcia výkresov výmer a rozpočtov počas celého procesu výstavby

  Realizácia

 • realizácia pozemných stavieb ,,na kľúč", respektíve v dohodnutom rozsahu realizácie

 • spolupráca s overenými výrobcami a dodávateľmi materiálov

 • príprava časového harmonogramu stavby

 • cenové kalkulácie

 • činnosť generálneho dodávateľa

 • teréne a svahové úpravy

  Inžiniering

 • zabezpečovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie

 • príprava podkladov pre vybavenie územného 

       rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného

       rozhodnutia

 • vybavenie  územného rozhodnutia, stavebného a kolaudačného rozhodnutia

  Obchodná činnosť

 • dodávka materiálov

 • logistika

 • sprostredkovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie

bottom of page