top of page

SLUŽBY-interiér

Projekt interiéru

Realizačný projekt interiéru

Interiérová štúdia

Základnou časťou projektu je interiérová štúdia. Podľa požiadavky klienta sa vytvorí základný koncept riešeného interiéru. Výsledkom štúdie je 2D návrh dispozičného a funkčného riešenia priestoru, a jeho vizualizácia. Na základe štúdie má klient jasnú predstavu o navrhnutom priestore a jeho prevedení. Druhú časť tvorí realizačný projekt interiéru. Slúži ako podklad pre zhotoviteľa k realizácií návrhu. Okrem interiérovej štúdie obsahuje technické výkresy stavebných úprav konštrukcií a inštalácií, kladačské plány, elektroinštalácie a rozvody.  Ďalej obsahuje výber typových prvkov interiéru, výkaz výmer a odhad rozpočtu. V prípade potreby sa vyhotovia realizačné výkresy nábytku na mieru.  V prípade väčších stavebných zásahov do existujúcich konštrukcií je potrebná projektová dokumentácia podľa STN (statický posudok, hygiena, atď. ...).
 

 • Pôdorys (2D návrh dispozície)

 •         Vizualizácie priestoru

 


 • nteriérová štúdia ( pôdorys, vizualizácie )

 •         Výkresy stavebných úprav ( pôvodný stav, stavebné úpravy, nový stav )

 •         Výkresy podhľadov, kladačské plány obkladov

 •         Elektroinštalácie, rozmiestnenie osvetlenia a rozvody ( voda, kúrenie )

 •         Realizačné výkresy nábytku na mieru

 •         Výkaz prvkov interiéru

 •         Výkaz výmer a rozpočet

 •         Dokumentácia potrebná pre úrady

 •    Cena projektu interiéru sa vypočíta individuálne, podľa objednaných služieb a rozsahu spracovania dokumentácie. Z projektu je možnosť si objednať samostatne ktorúkoľvek časť dokumentácie. Samostatne sa budú účtovať poplatky za vybavenie povolení (posudky a pod. ...). Poskytujem zabezpečenie realizácie interiéru a koordináciu dodávateľov ( autorský dozor ). V prípade spolupráce a dodania kompletného interiéru overenými partnermi, je táto služba v cene projektu.  Pri pochybnosti o schopnostiach potencionálnych dodávateľov realizovať interiér, sa služba autorského dozoru neposkytuje. Doba dodania jednotlivých častí projektu sa dohodne individuálne podľa požiadavky klienta a rozsahu spracovania dokumentácie. 

bottom of page