top of page

O SPOLOČNOSTI

sss.png

Naša spoločnosť vznikla v r. 1997 so zameraním na stavebné práce. Postupom času firma

rozširovala portfólio stavebných činností, ako aj oblasť pôsobnosti.

V r. 2008 sme zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zaviedli sme

a používame systém manažérstva kvality v oblasti: „Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych

stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ podľa STN EN ISO 9001:2016.

Disponujeme pracovníkmi kvalifikovanými pre činnosť stavbyvedúceho i činnosť stavebného

dozoru.

Spoločnosť je vybavená kvalitným strojným a personálnym obsadením a vyzretým know-how.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom trvale najvyššiu kvalitu za čo najkratší

čas a plne uspokojiť ich požiadavky. Využívame bohaté skúsenosti vysoko kvalifikovaných

pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia a realizácie produktu, ktorí v praxi ovládajú

najmodernejšie pracovné postupy a technológie, ktoré nás predurčujú k plneniu priaznivých hospodárskych výsledkov

a dosiahnutiu plánovaných mét.

V r. 2015 sme rozšírili našu činnosť o projekčnú kanceláriu. Poskytujeme kompletný servis v

nadštandardných podmienkach od prvej štúdie až po realizovanie projektu, ktorého súčasťou je aj

autorský dozor. Každý nový začatý projekt berieme ako výzvu, pretože architektúra nie je iba naším

povolaním, ale stala sa našim koníčkom. Naše portfólio neustále rozširujeme a snažíme sa poskytnúť

čo najlepšie služby pre každého zákazníka

Na základe dlhoročných skúseností ponúkame celý rozsah činností v oblasti realizácie

polyfunkčných objektov, výrobných hál, inžinierskych sietí, individuálnej bytovej výstavby a

hydroizolácii plochých striech.

bottom of page