SLUŽBY-exteriér

PROJEKTOVÁ 
PRÍPRAVA

INŽINIERSKA ČINNOSŤ POČAS PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY A REALIZÁCIE

REALIZAČNÁ 
ČINNOSŤ

 • architektonické, zastavovacie a objemové štúdie

 • odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií

 • kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb

 • spracovanie rozpočtov, časových harmonogramov a sieťových grafov

 • architektonicko - výtvarné návrhy a projekty interiérov

 • kompletné spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

 • Facebook
 • Instagram
Základné kontakty
Adresa
 • Jasenovská 828

 • 029 57 Oravská Lesná

 • Slovensko

Fakturačné údaje
 • STAVORAVA s.r.o.

 • IČO: 44 133 588

 • IČ DPH: SK2022601504

© by created growup