top of page

SLUŽBY-exteriér

PROJEKTOVÁ 
PRÍPRAVA

INŽINIERSKA ČINNOSŤ POČAS PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY A REALIZÁCIE

REALIZAČNÁ 
ČINNOSŤ

 • architektonické, zastavovacie a objemové štúdie

 • odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií

 • kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb

 • spracovanie rozpočtov, časových harmonogramov a sieťových grafov

 • architektonicko - výtvarné návrhy a projekty interiérov

 • kompletné spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

 • komplexná dodávka stavieb a interiérov "na kľúč"

 • zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby

 • zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby

 • inžinierska činnost pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia

 • odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov

 • odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona

 • koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie

 • zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby

bottom of page