STAVORAVA s.r.o.

​sídlo firmy:

Jasenovská 828 

029 57 Oravská Lesná

 

tel: +421 918 495 045

e-mail: stavorava@stavorava.sk

Majiteľ spoločnosti

Jozef Pojezdala

Majiteľ,konateľ

e-mail: stavorava@stavorava.sk

Sekretariát

Anna Gluštíková

administratívna, fakturácia

tel.: +421 918 495 045

e-mail: stavorava@stavorava.sk

Realizačná časť

Ing. Jaroslav Dulovec

stavbyvedúci, stavebný dozor, rozpočtár

tel.: +421 905 255 084

e-mail: jaroslavdulovec@gmail.com

Projekčná časť

Ing. Ján Laššák

architekt,  hlavný inžinier projektov

tel.: +421 910 593 984

e-mail: lassak.stavorava@gmail.com