top of page
sss.png

O SPOLOČNOSTI 

Naša spoločnosť vznikla v r. 1997 so zameraním na stavebné práce. Postupom času firma

rozširovala portfólio stavebných činností, ako aj oblasť pôsobnosti.

V r. 2008 sme zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zaviedli sme

a používame systém manažérstva kvality v oblasti: „Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych

stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ podľa STN EN ISO 9001:2016.

Disponujeme pracovníkmi kvalifikovanými pre činnosť stavbyvedúceho i činnosť stavebného

dozoru.

KEĎ MYŠLIENKA JE CESTOU... 

​ČO PONÚKAME ?

sss.png

PROJEKCIA

stavba

ss.png
sss.png
ss.png
sss.png
sss.png

REALIZÁCIA

sss.png
ss.png
sss.png

MOMENTÁLNE PRACUJEME NA

bottom of page