O SPOLOČNOSTI 

Naša spoločnosť vznikla v r. 1997 so zameraním na stavebné práce. Postupom času firma

rozširovala portfólio stavebných činností, ako aj oblasť pôsobnosti.

V r. 2008 sme zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zaviedli sme

a používame systém manažérstva kvality v oblasti: „Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych

stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ podľa STN EN ISO 9001:2016.

Disponujeme pracovníkmi kvalifikovanými pre činnosť stavbyvedúceho i činnosť stavebného

dozoru.

KEĎ MYŠLIENKA JE CESTOU... 

​ČO PONÚKAME ?

PROJEKCIA

stavba

REALIZÁCIA

MOMENTÁLNE PRACUJEME NA

  • Facebook
  • Instagram
Základné kontakty
Adresa
  • Jasenovská 828

  • 029 57 Oravská Lesná

  • Slovensko

Fakturačné údaje
  • STAVORAVA s.r.o.

  • IČO: 44 133 588

  • IČ DPH: SK2022601504

© by created growup